Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Published in Мэдээ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГААС ӨРГӨМЖЛӨЛ ГАРДУУЛАВ.

ДАВАА, 03 Өдөр, 5 Сар, 2019 УЛААНБААТАР ХОТ – Чингэлтэй Дүүргийн Нийгмийн Даатгалын Хэлтсээс хууль тогттоомжоор хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж, даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангаж, улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгааг нь үнэлж СМС-ийг 2018 оны “ШИЛДЭГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨГЧ АЖИЛ ОЛГОГЧ”-оор шалгаруулж, ӨРГӨМЖЛӨЛ олгов.
СМС-ийн хувьд улс орны хөгжилд хувь нэмэрээ оруулах нэр төрийн хэрэг бөгөөд олсон амжилт бүрийн “ар талд” СМС-ийн хамт олон байдаг юм.