Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Published in Мэдээ

ОУ-ын ISO 9001:2016, OHSAS 18001:2007 стандартуудыг амжилттайгаар нэвтрүүллээ

Улаанбаатар, Монгол Улс – Тэсэлгээний болон химийн бодисын салбарт тэргүүлэгч “Спейшл Майнинг Сервис” ХХК нь шинэчлэн батлагдсан ОУ-ын ISO 9001:2016, OHSAS 18001:2007 стандартуудыг түүхий бэлтгэн авахаас эхлэн үйлчлүүлэгчид хүлээлгэн өгөх хүртэл бүхий л өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа амжилттайгаар нэвтрүүллээ. Уг стандартууды нь тухайн байгууллага нь тогтмол чанартай хяналтын хэрэгжүүлдэг, аюулгүй ажлын байрыг бий болгодог болохыг илэрхийлдэг үзүүлэлт юм.

ISO 9001:2016, OHSAS 18001:2007 нь одоогоор дэлхийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг ОУ-ын нийтлэг, хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанарын болон Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны хамгийн сүүлийн хувилбар юм.