Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Published in Мэдээ

ӨРГӨМЖЛӨЛ, ТАЛАРХАЛ ГАРДАН АВЛАА

БААСАН, 23 Өдөр, 3 Сар, 2018 УЛААНБААТАР ХОТ – СМС-ийн 2017 онд төлөвлөсөн, авч хэрэгжүүлсэн Ажлын байран дахь эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааг амжилттай гэж үзэж Өмнөговь Аймаг дахь Мэргэжлийн Хяналтын Газраас “ШИЛДЭГ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААТАЙ”, “АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЛГЭР ЖИШЭЭ БИЕЛҮҮЛСЭН” аж ахуй нэгжээр тус тус тодруулж ӨРГӨМЖЛӨЛ, ТАЛАРХАЛ гардуулав.

СМС-ийн хувьд Ажлын байран дахь эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны салбарт захиргаа, орон нутгийн удирдлагатай амжилттайгаар хамтран ажилласандааа баяртай байгаа болно.